Stworzenie landing page SkyHawk

Sale of SkyHawk hard drives. Landing

01 /

o projekcie

Projektwanie i tworzenie landing page SkyHawk

Głównym zadaniem jest opracowanie landing page dla sprzedaży dysków twardych oraz uruchomienie kampanii reklamowej. 
Celem strony jest poinformowanie użytkowników o ofercie i korzyściach. Opracowano projekt landing page, dostosowano layouty do tabletów i urządzeń mobilnych. Opracowanie zostało oparte o CMS Wordpress. Strona jest zoptymalizowana pod kątem szybkości ładowania, zainstalowano zabezpieczenia. Stworzono i uruchomiono kampanię reklamową w Google Adsense.

02 /

główna strona

landing page
Następny projekt
Stworzenie systemu LMS dla kursów online
By browsing this site, you accept the general terms of use and the use of cookies.